RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Toplana: Da račun bude ,,ogledalo” sopstvene potrošnje

Redakcija TV Subotica | 29. jul 2021. | 18:22 | Društvo

Toplana: Da račun bude ,,ogledalo” sopstvene potrošnje

Pred odbornicima Skupštine grada, nakon razmatranja nacrta i utvrđivanja predloga izmene Odluke na sednici Gradskog veća, naći će se izmena izmena i dopuna skupštinske Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom.
U obrazloženju Gradske uprave napominje se da izmena Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom  proizilazi iz potrebe da se ista uskladi sa brojnim zakonskim odredbama, a pre svega sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i Zakonom o planiranju i izgradnji.
Najvažnije izmene i dopune tiču se usklađivanja sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije,  koji je donet u aprilu ove godine, i koji sadrži više odredaba koje dotiču dosadašnju  Odluku o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom.
Iz subotičke Toplane stiže pojašnjenje u kome se kaže da su novim Zakonom definisani elementi za obračun isporučene toplotne energije i propisano je da se raspodela troškova za predatu toplotnu energiju stambenoj jedinici utvrđuje propisom jedinice lokalne samouprave:
- U prethodnom periodu razgovarali smo sa čelnicima gradske vlasti i predočili im neophodnost izmene skupštinske odluke i usklađivanje sa brojnim zakonskim odredbama nekolicine zakona,  a pre svega Zakona o energetskoj efikasnosti. Takođe, treba pomenuti i mnogobrojne zahteve građana koji su imali primedbi na dosadašnji način obračuna toplotne energije.
- Jedan od najvažnih segmenata u poslovanju svakog javnog preduzeća mora biti neposredna i kontinuirana komunikacija sa građanima i zadovoljstvo korisnika  našim uslugama. Rezultat takvog zajedničkog delovanja upravo je inicijativa koju smo predočili u razgovoru sa gradonačelnikom i nadležnim gradskim službama, obrazlažući sve brojnije zahteve građana za ovom izmenom i potrebu da se, osim usklađivanja sa zakonskom regulativom, na pravedniji način obračuna toplotna energija, odnosno da se što pravednije raspodele zajednički troškovi, obzirom da nam se sa takvim zahtevom javlja sve veći broj potrošača- kaže Saša Petković, v.d. direktor JKP „Subotička toplana“. On navodi da su predstojeće izmene u načinu obračuna toplotne energije  neophodne i iz razloga što je, tokom godina primene važeće regulative, primećen nedostatak koji je u nekim slučajevima stvarao veliko odstupanje između potrošnje i računa, te su nam se mnogi korisnici javljali da su  oštećeni dosadašnjom primenom. Po njegovim rečima, promene  neće osetiti gotovo preko 80% kupaca toplotne energije, odnosno svi kupci koji racionalno koriste toplotnu energiju i kupci kod kojih nisu ugrađeni uređaji za raspodelu troškova grejanja.
Shodno izmeni koja će uslediti,  u zgradama koji imaju ugrađene merače ispred svakog stana, zajedničkim troškovima će se smatrati razlika između centralnog kalorimetra u podstanici i zbira svih indvidualnih merača. Novim načinom obračuna, naime, kod kupaca kod kojih su ugrađeni alokatori uvedena je donja granica primenjivosti istih. Predstojećom izmenom, kažu u subotičkoj Toplani, građani kod kojih nisu ugrađeni uređaji za raspodelu troškova grejanja neće oseteti promene jer se one na njih ne odnose, a kod kupaca kod kojih su ugrađeni uređaji za raspodelu troškova grejanja  račun će u većoj meri odražavati stvarnu potrošnju.

Dokle se stiglo sa procesom koji ste postavili svojevremeno kao cilj, a nastao je iz potrebe da kupci toplotne energije učestvuju i utiču na svoju potrošnju, odnosno koliko ste uticali da motivišete kupce da upravljaju svojom potrošnjom?

-Oko 35% kupaca ima mogućnost merenja individualne potrošnje, te samim tim i uticaj na visinu  računa. Od 2005. godine postoji obaveza koju Toplana propisuje tehničkim uslovima da svaki novi objekat mora imati sistem individualnog merenja. Predstojećom izmenom računi će u većoj meri nego do sada zavisiti od rezultata ponašanja svakog kupca ponaosob, naročito kod kupaca sa individulanim meračima ugrađenim ispred stana i u zgradama sa alokatorima gde bude prisutno više od 80% aktivnih grejnih tela – ističu nadležni u Toplani..

Prema njihovim rečima,  Subotička toplana uspela je da ostvari visok nivo energetske efikasnosti, a racionalnijim pristupom korišćenja toplotne energije u svakom slučaju će se podići stepen energetske efikasnosti u sistemu. Kako navode, stepen energetske efikasnosti proizvodnje sada je 97%, što predstavlja zavidan nivo čak i u odnosu na propise Evropske unije, dok je stepen energetske efikasnosti diistributivog sistema, zahvaljujući celokupnoj rekonstrukciji, na nivou od skoro 92%.

Modernizacija postrojenja, uvođenje novih tehnologija i primena svetskih trendova prati sve oblasti pa i ovu.  Koliko su novi trendovi usklađeni sa regulativom, normaticvima i odlukama koje donosi lokalna samouprava?

- Subotička Toplana spada u red najmodernijih toplana u Srbiji, obnovljen je celokupan distributivni sistem, a najveći broj toplotnih podstanica takođe je obnovljen i automatizovan. U proizvodnom pogonu, kao prvi najznačajniji korak bilo je izbacivanje parovodnog sistema u potpunosti, tako da raspolažemo sa novim visokoefikasnim kotlom i modernom opremom. Uvođenje novih tehnologija, kao tehnička stvar, neminovno je brže od procesa donošenja prateće regulative, ali ono što je veoma važno je stalna komunikacija sa korisnicima i uspešna  saradnja sa Gradom, jer samo na taj način možemo, na zadovoljstvo svih učesnika u dijalogu, smatrati poslovanje preduzeća efikasnim  i odgovornim- ističe Petković i dodaje da je opredeljenje Toplane od samog početka merenja bilo da račun bude „ogledalo“ sopstvene potrošnje. „Tehnički sistem merenja od tada se kontinuirano razvijao.Toplana je prva toplana u Republici Srbiji koja je uvela merenje i sve zgrade snabdevene su meračima toplotne energije. Osim toga, Subotica je grad koji je predhodnih godina imao značajna infrastrukturna ulaganja koja su praćena i većim brojem investitora i daleko veći broj novih  objekata i stambenih jedinica koje ,,niču“ i u centru i na periferiji grada. Povećanje kolektivne stambene izgradnje odražava se i na veći broj zahteva za priključenje, sa uvek istim zahtevom u vidu mogućnosti individualnog merenja toplotne energije, gde Toplana udovoljava ovim zahtevima.“

Ostale vesti iz ove kategorije