RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Radno angažovanje za 70 lica zahvaljujući merama Grada

Marijana Tolimir | 11. avgust 2021. | 10:47 | Privreda

Radno angažovanje za 70 lica zahvaljujući merama Grada

Zahvaljujući merama aktivne politike zapošljavanja koje, kao i svake godine, realizuje Savet za zapošljavanje Grada u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ukupno 70 ljudi koji nisu imali posao biće radno angažovani. Ove godine, Grad se opredelio za tri mere: javni radovi, samozapošljavanje lice iz kategorije teže zapošljivih i podsticaj poslodavcima za novo zapošljavanje.

Kako predsednik Saveta Saša Gravorac objašnjava, akcenat je bio na javnim radovima za koje je vladalo i najveće interesovanje, a zahvaljujući kojima će radno angažovanje u naredna četiri meseca dobiti 29 nezaposlenih.  Fokus ovogodišnjeg konkursa stavljen je na zaštitu životne sredine, odnosno na komunalni red, a najviše njih ugovor je dobilo sa „Čistoćom i zelenilom“.

Kada je druga mera u pitanju, i taj je konkurs uspešno okončan i novac da pokrenu sopstveni biznis dobilo je 19 lica sa evidencije NSZ, koji sada treba da prođu obuku kako bi bili što uspešniji u preduzetničkim vodama.

Treći konkurs je i dalje otvoren sve do kraja septembra, a poslodavci dobijaju subvenciju od 200.000 dinara za otvaranje novog radnog mesta. Na taj način,  zaposliće se 22 lica. Kako predsednik Saveta za zapošljavnej ističe, veruju da su ovim merama uspeli da u značajnoj meri pomognu tržištu rada u Subotici, koje je inače veoma povoljno, jer je nezaposlenost na istorijskom minimumu.

Grad je za mere aktivne politike zapošljavanja iz buddžeta izdvojio deset miliona dinara, dok su preko nadležnog ministarstva dobili još 4,9 miliona, što je ukupno blizu 15 miliona dinara.

Ostale vesti iz ove kategorije