RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Servisne informacije

Kombinovani tretman suzbijanja komaraca od 26. avgusta

Redakcija TV Subotica | 24. avgust 2021. | 12:05 | Servisne informacije

Kombinovani tretman suzbijanja komaraca od 26. avgusta

Kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje, vršiće se u periodu od 26. avgusta do 3. septembra, na dan sa najpovoljnijom meteorološkom situacijom, u terminu od 18 do 23 časa.

Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji mesnih zajednica Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut,  Radanovac, Zorka i Makova sedmica, a tretman sa zemlje  na teritoriji mesnih zajednica  Novo selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma,  Centar 1, 2 i 3, Prozivka, Bajnat, Novi grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko naselje, Palić, Hajdukovo,  Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna,  Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok,  Šupljak i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje pet kilometara od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje tri dana.

Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na Fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ iz Sombora, koje će vršiti tretman. Telefon za sve dodatne informacije je  025/515-50-55.

Ostale vesti iz ove kategorije