RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Održan skup o radnom tekstu Nacrta Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Bojan Nikolić | 14. decembar 2017. | 14:32 | Društvo

Održan skup o radnom tekstu Nacrta Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Skup na temu javnih konsultacija o radnom tekstu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, održan je danas u Subotici. Skupu su prisustvovali predstavnici radne grupe, državne uprave, Pokrajinske vlade, Severnobačkog okruga, saveta nacionalnih manjina i političkih stranaka.

Radna grupa završila je rad na radnom tekstu Nacrta Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, sa željom da kroz ciklus zajedničkih konsultacija i dijaloga sa predstavnicima državnih organa, lokalnih samouprava i nacionalnih saveta, u daljem usaglašavanju teksta Zakona dođu do najboljih rešenja. Nacionalni saveti izneli su niz primedbi na Nacrt teksta Zakona, posebno na činjenicu da nisu bili uključeni u njegovo kreiranje.

„Nacionalni saveti su dobili konačnu svoju definiciju, odnosno punu pravnu formulaciju, a kao takvi entiteti u našem sistemu imaju mogućnost da predlažu ali nemaju mogućnost da odlučuju u drugim merama osim da sprovode sopstvena ovlašćenja koja su vezana za pojedine delove sistema. Ono što smo uzeli u obzir vezano je za racionalne i bolje upravljanje finansijama što na je sugerisano i dalju depolitizaciju.“  izjavio je Ivan Bošnjak, državni sekretar  

Nacrt Zakona više je usmeren na usklađivanje sa odlukama Ustavnog suda i preciziranje određenih prava. Kroz proces izrade, prema rečima predstavnika nacionalnih saveta nije postojao partnerski odnos između radne grupe i nacionalnih manjina na koje se sam Zakon najviše odnosi. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara smatra da je novi nacrt još lošiji od prethodnog.

„Mi smatramo da su ponuđena rešenja u ovom prednacrtu, odnosno radnoj verziji zapravo korak u nazad zato što se ona kulturalna autonomija i njen izlog ovim pregledom zapravo urušila.“ rekao je Aron Čonka, predsednik DZVM  

Savez bačkih Bunjevaca smatra da prostora za razgovor na ovu temu ima, ali ne na način kako je predviđeno u radnom tekstu Nacrta Zakona. Posebna zamerka odnosi se  na odredbu po kojoj članovi rukovodstva političkih stranaka nacionalnih manjina ne mogu biti članovi nacionalnih saveta.

„Naime političke stranke nacionalnih manjina su Zakonom uređene. One postoje u skladu sa Zakonom i ukoliko su registrovane i postoje u skladu sa Zakonom, naravno da imaju pravo da učestvuju na izborima Nacionalnih saveta. Naročito tada trebaju da imaju to pravo jer se te stranke i registruju zbog ostvarivanja interesa i prava nacionalnih manjina. Dakle ta odredba je po meni potpuno besmislena, a čak mislim da je suprotna ustavnim pravima o slobodnim biranjima i pravima na izbor i biranje i nadam se da će to biti promenjeno.“ objašnjava Mirko Bajić, predsednik SBB

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina trebalo bi da se nađe u Skupštini Srbije u prvom kvartalu naredne godine. Pored ovog Zakona biće izmenjeni i Zakoni o službenoj upotrebi jezika i pisma i Zakon o zaštiti prava i slobode nacionalnih manjina i nakon toga, očekuje se da ovaj paket od tri Zakona bude usvojen.

Ostale vesti iz ove kategorije