RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Poljoprivreda

Više uljane repice u ataru Subotice, očekuje se manje kukuruza

Bojan Nikolić | 5. februar 2018. | 14:27 | Poljoprivreda

Više uljane repice u ataru Subotice, očekuje se manje kukuruza

Kako se najbolje pripremiti za predstojeću setvu kukuruza i suncokreta, kao i za prolećnu prihranu i zaštitu ozimih useva, bila je tema današnje prezentacije u organizaciji firme Salaš 024.

Polovinom aprila počinju obimni radovi na setvi kukuruza i suncokreta. I ove godine, u ataru Subotice očekuje se da ove dve agrarne kulture zauzmu većinu plodnih oranica. Kukuruz je prethodnih godina uglavnom bio zastupljen na oko 20.000 hektara, a zbog prošlogodišnje suše ove godine očekuje se manji zasad, dok će suncokret biti posejan standardno na oko 8.000 hektara. Kako se setva približava, stručnjaci su za ratare spremili neophodne savete za postizanje očekivanih prinosa.

„Prva operacija će biti zatvaranje zimskog oranja, i to treba uraditi što pre, sobzirom da je sadržaj zimske vlage u odnosu na prethodnu godinu bolji ali nam i dalje trenutno nedostaje nekih 80 litara a mala je verovatnoća da će se to nadoknaditi. To nam na osnovu ranijih iskustava govori da će kukuruz biti na prosečnom prinosu, dok suncokret nije toliko osetljiv pa se tu može primeniti puna agrotehnika. Kod kukuruza obratiti pažnju na prihranu sa azotnim đubrivima jer ne treba preterivati u ovakvim okolnostima.“ izjavio je Florian Farkaš, samostalni savetodavac

Aktuelna vremenska situacija pogoduje ozimim usevima, za razliku od prethodne godine. Međutim stručnjaci predviđaju da su narednih 40 dana veoma bitni za dodatni razvoj useva.

„Generalno strna žita su u dobroj kondiciji. Posejani su u optimalnim agrotehničkim okolnostima, dosta dobro su ušli u zimu i tu bi trebalo povesti računa o punoj agrotehnici. Za sada treba da jurimo maksimalne moguće prinose za ovu godinu.“ objašnjava Florian Farkaš, samostalni savetodavac

Suša koja je uzrokovala niže prinose kukuruza, navela je poljoprivrednike da traže alternativna rešenja. To je dovelo do udvostručenja parcela pod uljanom repicom, za koju ove godine očekuju da bude posejana na preko 6.000 hektara.

„Razlog treba tražiti u činjenici da je to definitivno najprofitabilnija biljna kultura, nije politička kultura, cenu formira berza, isplativa je a i prinosi sa savremenim sortimentima su praktično vrhunski. Kada se to sve sabere dobijemo da je uljana repica najprofitabilnija kultura.“ rekao je Florian Farkaš, samostalni savetodavac

Edukativne prezentacije u organizaciji firme Salaš 024 za cilj imaju da poljoprivrednicima pruže uvid u aktuelne novitete. Pored toga kroz razgovor sa stručnjacima i predstavnika kompanija za proizvodnju hibrida, poljoprivrednici mogu dobiti sve neophodne informacije vezane za seme, zemljište i primenu agrotehničkih mera. Usvajanje saveta daje rezultate u polju, te su brojni poljoprivrednici prethodne godine uprkos suši imali zavidne rezultate.

„Jednostavno moderna poljoprivreda zahteva puno radno vreme i kada niste u polju, istražujte, čitajte jer samo na taj način možemo podići prosek i prinos naših useva i ostvariti veću zaradu.“ objašnjava Petar Anišić, dipl. inženjer zaštite bilja, firma „Salaš 024“

Na skupu, poljoprivrednicima su prezentovani najnoviji hibridi kukuruza iz Izraela i Austrije.

 

Ostale vesti iz ove kategorije