RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Politika

Politička participacija manjina – uslov ulaska Srbije u EU?

Marijana Tolimir | 21. mart 2018. | 14:29 | Politika

Politička participacija manjina – uslov ulaska Srbije u EU?

Kako bi se skrenula pažnja na probleme političke participacije manjina u Srbiji, ali i njihove zastupljenosti u organima javne uprave, u Subotici je održan prvi od tri okrugla stola, koji je okupio stručnjake, predstavnike manjina i državnih organa. Susret je deo projekta „EU integracije i pitanje nacionalnih manjina u Srbiji“ koji sprovodi Centar za regionalizam uz podršku Hans Šajdel fondacije.  

Zvanični Zagreb, ali i predstavnici hrvatske zajednice u Srbiji više puta su insitirali na tome da njihova zajednica dobije garantovana mesta u predstavničkim telima. Tomislav Žigmanov, član Hrvatskog nacionalnog veća, kaže da od zahteva neće odustati, budući da je to rešenje navedeno u Međudržavnom sporazumu o međusobnoj zaštiti manjina, na osnovu kog su Srbi u Hrvatskoj dobili tri mesta u Saboru, kao i  garantovana mesta u županijama i gradovima.

Profesor Fakulteta političkih nauka Beogradu, Dragan Đukanović, kaže da je značajno, ne samo za Srbiju, već i za region,  da se određeni problemi u vezi sa predstavljanjem manjina u našoj zemlji reše. Rešenje vidi u primeni najboljih modela iz Evropske unije, uz sveobuhvatnu analizu situacije, kako bi što veći broj zajednica učestvovao u radu Parlamenta.

Analizirajući bilateralne sporazume koje Srbija ima sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom i Makedonijom, a kojima se predviđa obezbeđivanje političke zastupljenosti manjina, Centar za regionalizam, zaključio je da u Srbiji nisu ispoštovani, budući da naše zakonodavstvo poznaje prirodni prag za manjinske stranke. I u Akcionom planu koji je Srbija usvojila pre dve godine, stoji da će ovo pitanje rešiti i to po modelu susednih zemalja, međutim, do sada ništa nije urađeno, kažu iz Centra.

Popov dodaje da na pitanju garantovanih mesta najviše insistira hrvatska strana, rumunska zajednica povremeno, dok kod Mađara pitanje političkog učešća nije problematično, budući da su brojna zajednica koja na svakim izborima pređe prirodni prag i osvoji nekoliko mesta u Skupštini Srbije, ali i drugim predstavničkim i izvršnim telima u državi.

Ostale vesti iz ove kategorije