RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Poljoprivreda

Investicioni ciklusi u kompaniji Patent Co.

Karolina Bašić | 22. april 2018. | 14:49 | Poljoprivreda

Investicioni ciklusi u kompaniji Patent Co.

Sa ciljem unapređenja kvalitete proizvoda i povećanja kapaciteta proizvodnje, kompanija Patent Co. započela je nekoliko investicionih ciklusa, čiji se završetak očekuje do kraja 2019. godine.

Kompanija Patent Co. je u poslednje 2,5 godine uložila preko 15 miliona evra u nekoliko investicionih zahvata u cilju što kvalitetnije proizvodnje. Trenutno postoje tri takva zahvata koja se ogledaju u proizvodnji potpunih i dopunskih smeša, proizvodnji vitaminsko-mineralnih predsmeša, kao i izgradnji novih silosa.

Kontrola kvaliteta proizvoda ogleda se kroz praćenje procesa celog proizvodnog ciklusa kako bi se proverio i obezbedio ujednačen kvalitet proizvoda koji će se naći na tržištu. Kako bi ovaj proces bio uspešan, potrebna je savremena oprema kojom kompanija Patent Co. i raspolaže.

Kompanija Patent Co. proizvodi potpune i dopunske smeše za sve vrste i kategorije domaćih životinja, vitaminsko-mineralne premikse, aditive za stočnu hranu, kao i dodatke apsorbenata mikotoskina po kojima su prepoznatljivi na tržištu. Trenutni kapacitet proizvodnje je 10.000 tona na mesečnom nivou, što ih svrstava u vodeće proizvođače u zemlji i regionu, a nakon završetka svih investicija planira se da kapacitet proizvodnje dostigne 150.000 tona.

Ostale vesti iz ove kategorije