RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Poljoprivreda

Pojava štetočina u krompiru i kukuruzu

Karolina Bašić | 29. maj 2018. | 15:23 | Poljoprivreda

Pojava štetočina u krompiru i kukuruzu

Nestabilni vremenski uslovi pogoduju pojavi i razvoju infekcije plamenjače krompira, a u poslednjih nedelju dana registrovana je i pojava odraslih jedinki jaja i larvi štetočina krompirove zlatice. Pojava štetočina primećena je i u usevima kukuruza u vidu jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca. Stručnjaci savetuju proizvođačima da obilaze svoje parcele, a ukoliko primete prisustvo istih, da primene odgovarajući zaštitni tretman.

Usevi kukuruza nalaze se u fazi devetog razvijenog lista, a u proteklih nedelju dana primećeno je prisustvo jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca, opasne štetočine koja može da nanese velike štete usevima kukuruza, ističu stručnjaci. U proizvodnji ove ratarske kulture pragovi štetnosti su kada na lisnoj masi na 5 posto biljaka kukuruza šećerca i kukuruza za semensku proizvodnju budu prisutna pomenuta jajna legla, dok je kod kukuruza koji je namenjen za merkantilnu proizvodnju, taj prag veći, odnosno iznosi 10 posto.

„Preporuka proizvođačima je da obilaze svoje parcele redovno i u slučaju da primete ova jajna legla u procentu koji je definisan kao prag štetnosti, da primene odgovarajuće insekticide kako bi na vreme suzbili ovu štetočinu.“ objašnjava Nikola Ostrogonac, savetodavac u PSS.

S druge strane, iste preporuke važe i za proizvođače krompira koji su u svojim usevima uočili pojavu infekcije plamenjače krompira, kojoj pogoduju ovi nestabilni vremenski uslovi. A osim ove, registrovana je i pojava odraslih jedinki jaja i larvi štetočine krompirove zlatice, tako da je i tu potrebno sporvesti određene mere zaštite.

„Potrebno je da proizvođači obrate pažnju jer nestabilni vremenski uslovi pogoduju pojavi i razvoju infekcije plamenjače krompira, pa je potrebno pred najavljene padavina uraditi zaštitni tretman sa fungicidima koji su registrovani za primenu u krompiru.“ dodaje Ostrogonac.

U subotičkom ataru usevi krompira nalaze na oko 400 hektara, dok je kukuruz posađen na oko 31.000 hektara, što je manje od proseka za oko 5.000. Kukuruzni plamenac je primećen na različitim lokalitetima gotovo u svakoj katastarskoj opštini na teritoriji Subotice, dok je krompirova zlatica registrovana na parcelama u Tavankutu, Kelebiji i Bačkim Vinogradima. Posledice štetočina kod obe biljne kulture dovode do smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta krajnjeg proizvoda, što sa sobom povlači i ekonomski gubitak, koji je proizvođačima jedan od značajnih faktora.

Ostale vesti iz ove kategorije