RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Poljoprivreda

Samo 31,4 odsto poljoprivredne proizvodnje čini stočarstvo

Sanda Mileusnić | 24. januar 2019. | 13:27 | Poljoprivreda

Samo 31,4 odsto poljoprivredne proizvodnje čini stočarstvo

U RPK Subotica održana je proširena sednica sekcija za mlekarstvo i klaničnu industriju sa teritorija Severnobačkog, Severnobanatskog i Zapadnobačkog upravnog okruga.

Bojka Plavšić, vlasnica je mlekare već 20 godina. Sarađuje sa oko 300 dobavljača mleka, sa kojima će podeliti utiske i nove informacije sa današnje sednice.

Tema sednice bila je analiza aktuelnih problema u oblasti reprodukcije goveda i svinja, kao i osiguranja u poljoprivredi. Obim proizvodnje u stočarstvu u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou, ocenio je Damir Vojnić Tunić, jer samo 31,4% ukupne poljoprivredne proizvodnje čini stočarska proizvodnja.

Reprodukcija u stočarstvu je česta tema, ali joj se ipak poklanja  nedovoljno pažnje, a  za ekonomičnu proizvodnju u stočarstvu neophodno je da životinje budu zdrave i da imamo dobru reprodukciju.

Predstavnik osiguravajuće kuće, predstavio je nove proizvode namenjene uzgajivačima krupnih životinja, pre svega uzgajivačima krava i priplodne junadi, kao i iskustva evropskih zemalja u oblasti osiguranja u poljoprivredi.

Ostale vesti iz ove kategorije