RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Obeležen Svetski dan Roma

Nina Kovačević | 8. april 2019. | 13:29 | Društvo

Obeležen Svetski dan Roma

Prezentacija operativnog plana za 2019.godinu i lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja  Roma u Subotici 2017-2021 održana je u Plavoj  Sali Gradske kuće u okviru obeležavanja Svetskog dana Roma. U budžetu za 2019. godinu  obezbeđeno je 2.7 miliona dinara, od čega su 2 miliona bila namenjena za unapređenje uslova stanovanja, 300.000 dinara za prevenciju napuštanja školovanja i 400.000 dinara za program ,,Romacted“.

Povodom obeležavanja Svetskog dana Roma održan je okrugli sto na temu ,,Romi u Subotici“, a tom prilikom  predstavljene su brojne aktivnosti u okviru programa ,,Romacted“.  Romski koordinator, Stevan Nikolić, istakao je da su formirane  tri lokalne akcione grupe  ,,Čantavir“, ,,Peščara“ i ,,Muzičari“ na osnovu čijih inicijativa su formirane institucionalne radne gupe u cilju postavljanja prioriteta i prevazilaženja problema sa kojima se Romi suočavaju prilikom uključivanja u sredinu.

Programom  Romacted se promoviše upravljanje i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou na čemu se intenzivno radi i sada je njihov položaj u društvu poboljšan u odnosu na ranije godine, naglasio je Ilija Đukanović, koordinator Romected institucionalne radne grupe. Program će trajati do 2021.godine, a u budućnosti je neophodno dodatno raditi na poboljšanju položaja Roma u sistemu obrazovanja i oblasti zapošljavanja.

Prema popisu iz 2011.  godine na teritoriji našeg grada živi oko 3.000 pripadnika romske zajednice, a osim što se taj  broj godinama  povećava, radi se i na poboljšanju uslova u kojima žive.

 

Ostale vesti iz ove kategorije