RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Poljoprivreda

Počela kontrola uzurpirane državne zemlje

Sanda Mileusnić | 18. jul 2019. | 13:26 | Poljoprivreda

Počela kontrola uzurpirane državne zemlje

Na prošlonedeljnoj Skupštini Grada usvojen je Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, a osnovana je i petočlana radna grupa sa zadatkom da kontroliše da li je  državno zemljište, koje nije izdato  u zakup, uzurpirano. U subotičkom ataru, takvih površina je skoro  2000 hektara, a uzurpator treba da plati zakup u proseku 600 evra po hektaru, ukoliko želi da skine posejane kulture.

U Subotici je 2017.godine više od 40 hektara državne zemlje bilo uzurpirano, ti usevi su skinuti i prodati, a dobijena sredstva slila su se u budžet Grada. Prošle godine, godišnji program je usvojen u oktobru, te je za kontrolu uzurpatora bilo kasno, jer je poljoprivredna godina bila gotova. Ove godine biće dovoljno vremena da se uradi kontrola, jer je program usvojen na vreme, napominje Šimon Ostrogonac , član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu.

Među uzurpiranim površinama ima i onih u privatnom vlasništvu koje nikad nisu konvertovane, pa se i dalje vode pod državnom zemljom, ali i sitnih parcela pored autoputa i „ipsilon“ kraka.

Poljočuvari su već obišli parcele i utvrdili da li je na njima nešto zasejano ili su u parlogu. Usevi na uzurpiranim površinama biće skinuti, osim ako  se ne javi onaj koji ih je zasejao i plati zakup. To se u praksi uglavnom ne dešava, jer uzurpator plaća trostruki iznos zakupa i može da dobije tri godine pasivnog statusa ukoliko se utvrdi da je to uradio namerno.

Procenjuje se da je bespravno zasejano od 10 do 20 hektara, a dobar deo državne zemlje je pod parlogom, skoro 90 odsto peskovitih površina.

U subotičkom ataru postoji 12.000 hektara državne zemlje koja se koristi kao poljoprivredno zemljište, a u planu lokalne samouprave je pronalazak rešenja za peskovite površine pod parlogom koje bi se mogle izdati u dugoročni zakup od 20 do 30 godina. Iako je prema preporuci Ministarstva, zakup dugo bio moguć samo na period od jedne godine,  stočari će od ove godine moći dobiti zemlju na period od jedne do osam godina.

Ostale vesti iz ove kategorije