RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Subotički privrednici učili kako da unaprede poslovnje, uvoz i izvoz

Sanda Mileusnić | 19. septembar 2019. | 14:21 | Privreda

Subotički privrednici učili kako da unaprede poslovnje, uvoz i izvoz

U Regionalnoj privrednoj komori održana je prezentacija za mala i srednja preduzeća, na kojoj su upoznati sa Trade Ready inicijativom Evropske banke za obnovu i razvoj za podršku trgovanju. Srbija je prva zemlja u regionu u kojoj je pokrenuta pilot inicijativa ovog programa, uz finasiranje Evropske unije i Luksemburga, a u okviru čega će preduzetnici moći da unaprede svoj trgovinski potencijal i time postati konkurentniji u zemlji i inostranstvu.

Iako već godinama izvoze svoje proizvode na evropsko tržište, rade to na klasičan način, stoga su iz kompanije „Joviste“ došli na prezentaciju inicijative Trade ready, kako bi saznali više o poslovanju sa bankama, pogotovo sada kada je Evropska unija pokrenula povoljne kredite vezane za energetsku efikasnost.

U okviru ove inicijative, mala i srednja preduzeća dobiće podršku u razumevanju  trgovine, međunarodne i regionalne, kao i u tome kako pregovarati sa bankama, jer se ona uglavnom nalaze u nepovoljnom položaju prilikom sklapanja ugovora sa inostranim partnerom.

Evropska banka za obnovu i razvoj  pomaže preduzetnicima da izaberu koje trgovinske instrumente da koriste kada žele da uvezu ili izvezu, kao i  tokom pregovora sa inostranim kompanijama, a podršku dobijaju i lokalne banke.

Srbija je kao prva u regionu izabrana upravo zbog toga što ima proizvodni kapacitet, kao i veliku poljoprivrednu snagu, pa se može testirati kako inicijativa funkcioniše u zemlji sa širokim sprektrom malih preduzeća, kao i koje su to grane privrede gde se saveti najbolje mogu primeniti. Osim naše zemlje, program je pokrenut i u Gruziji, zemlji u kojoj preovlađuju uslužne delatnosti.

Pilot inicijativa Trade ready trajaće do novembra sledeće godine, a na osnovu rezultata dobijenih u Srbiji, Evropska banka za obnovu i razvoj će se proširiti i na druge zemlje Zapadnog Balkana, jer upravo blizina Evropske unije, čini ovaj region dobrim za inicijativu podrške trgovanju.

Ostale vesti iz ove kategorije