RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Kako obezbediti pravnu sigurnost u radu računovođa?

Sanda Mileusnić | 4. oktobar 2019. | 14:21 | Privreda

Kako obezbediti pravnu sigurnost u radu računovođa?

„Kako da zakonski zastupnici i računovođe, obezbede pravnu sigurnost u radu i izbegnu krivičnu odgovornost“, bila je tema predavanja i stručne rasprave koju je Računovodstvena komora Srbije održala zakonskim zastupnicima i računovođama iz našeg grada i okolnih opština, kako bi im pomogla u poslovanju.

Pravna sigurnost u vođenju poslovnih knjiga veoma je aktuelna i važna tema za zakonske zastupnike i računovođe, a tokom predavanja, predsednica Računovodstvene komore Srbije analizirala je pet propisa iz kojih može da proizađe njihova krivična odgovornost, kako bi je izbegli i obezbedili sebi uspešan rad.

Praćenje ovih propisa, pogotovo je važno jer se oni menjaju veoma dinamično. Učesnici su imali priliku da čuju koje su to zamke koje proizlaze iz određenih odredbi, na šta traba da obrate pažnju, kako da organizuju vođenje poslovnih knjiga i kako da adekvatno primene ove poreske propise.

Jedna od tema bila su i dva zakona u proceduri, a koja se tiču vođenja poslovnih knjiga, Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji. Predavanje je održano u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom severnobačkog upravnog okruga, a nakon njega definisani su zaključci u cilju unapređenja pravne sigurnosti za rad poreskih obveznika, a na čijoj realizaciji će se raditi u budućnosti.

Ostale vesti iz ove kategorije