RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Ovogodišnji rezultati Ecolacus projekta iznad očekivanih

Aleksandra Orlić | 26. avgust 2020. | 13:33 | Društvo

Ovogodišnji rezultati Ecolacus projekta iznad očekivanih

Po oceni svih strana uključenih u realizaciju projekta „Ecolacus – Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“, u poslednjih godinu dana postignuti su značajni rezultati u sve četiri glavne investicione komponente,  a to su radovi na  prečistaču otpadnih voda u Subotici, proširenje kanalizacione mreže u naselju Palić, izgradnja zaštitnih pojaseva oko jezera Palić i Ludaš, kao i izlov invanzivnih vrsta ribe.

Ovog leta počeli su radovi na prečistaču, do kraja septembra biće završeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže duge 22 kilometra, od kojih je 5 kilometara potisni vod, a koja je trenutno realizovana 98 posto. Krajem januara naredne godine završiće se i povezivanja pumpne stanice sa prečistačem, dok će se kvalitet izlazne vode sa sa ovog postrojenja, koja je zadovoljavajućeg kvaliteta, dodatno poboljšati postavljanjem filtera. Rešen je i problem odlaganja digestivnog mulja koji sada završava na tlu Regionalne deponije, a za tu namenu će putem ovog projekta biti nabavljeni kamion i tri kontejnera.

Punom parom teku radovi na izgradnji zaštitnih pojaseva oko jezera Palić i Ludaš, pa je uređeno oko 11 kvadratnih metara  palićke i tri kvadratna metra ludaške obale. Kada je fauna u pitanju, početkom avgusta počeo je još jedan izlov invanzivnih vrsta ribe, te je od 50 tona babuški izlovljeno deset više.

Projektom Ecolacus predviđena je i izgradnja biciklističkih staza do kraja godine. U cilju bolje informisanosti javnosti o značaju ovog projekta i očuvanja biodiverziteta jezera Palić i Ludaš, na najfrekventnijim delovima jezerske obale postavljene su informativne table, dok će mladi i ove godine imati priliku da učestvuju u projektu kroz razne aktivnosti o kojima će u narednom periodu biti više reči.

Ostale vesti iz ove kategorije