RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Balint Pastor primio delegaciju HNV-a

Redakcija TV Subotica | 1. oktobar 2020. | 12:15 | Društvo

Balint Pastor primio delegaciju HNV-a

Predsednik Skupštine grada Subotice dr Balint Pastor sastao se danas s delegacijom Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine koju je predvodila predsednica Jasna Vojnić.

Jasna Vojnić je upoznala Balinta Pastora sa dosadašnjim aktivnostima i radu Nacionalnog saveta, kao i pomacima koji su ostvareni, a izuzetno su važni za hrvatsku zajednicu.

Na sastanku je bilo reči i o izazovima i problemima sa kojima se suočava hrvatska nacionalna manjina u oblastima o kojima se stara Nacionalni savet, kao što su obrazovanje, informisanje, kultura i službena upotreba jezika i pisma. Istaknute su i pozitivne informacije kao što je činjenica da je ove godine obeleženo 18 godina postojanja celovite nastave na hrvatskom jeziku.

Predsednik Skupštine grada je istakao da će nastojati da preduzme radnje koje bi doprinele rešavanju problema pripadnika nacionalnih manjina, a samim tim i pripadnika hrvatske nacionalne manjine.

Ostale vesti iz ove kategorije