RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Privreda

Otvoren poziv za obuku za sticanje praktičnih znanja kod poslodavca

Sanda Mileusnić | 30. jul 2021. | 10:11 | Privreda

Otvoren poziv za obuku za sticanje praktičnih znanja kod poslodavca

U toku je javni poziv za obuku za sticanje praktičnih znanja namenjen nezaposlenim osobama sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Ova mera aktivne politike zapošljavanja podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština kroz obavljanje konkretnih poslova uz zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca, a na obuku mogu da se prijave nekvalifikovana lica, ili osobe sa završenom srednjom školom.

Kada su u pitanju poslodavci, jedan od uslova je da pripadaju privatnom sektoru,  da uredno izmiruju svoje obaveze, te da imaju plan osposobljavanja lica, kadrovske kapacitete i prostorne i tehničke uslove potrebne za realizaciju programa, koji podrazumeva obuku u trajanju od tri meseca.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava namenjenih za realizaciju obuke, a najkasnije do 30. novembra. Zainteresovana lica detaljnije informacije mogu pronaći na sajtu NSZ ili u subotičkoj filijali.

Ostale vesti iz ove kategorije