RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Svetski dan socijalne pravde

Nina Kovačević | 20. februar 2019. | 14:46 | Društvo

 Svetski dan socijalne pravde

Povodom Svetskog dana socijalne pravde, koji se obeležava svakog 20. februara,  iz Grada poručuju da  je u budžetu za 2019.godinu opredeljeno 334 miliona dinara za socijalnu i dečiju zaštitu što je za  za 5,5 odsto više sredstava u odnosu na prethodnu godinu.  Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku pre dve godine, stopa rizika od siromaštva u našoj zemlji dosegla je 25,7 odsto, a najizloženiji su bili mladi do 24.godine.

Život pedesetšestogodišnjeg sugrađanina Mikloša Maćašića drastično se promenio nakon infarkta koji je doživeo pre deset godina, od kada više nije sposoban za rad. Prima socijalnu pomoć i kako kaže, živi teško.

Od prošle godine  povećan je broj korisnika Narodne kuhinje za stotinu, a i ove godine će usluge kuhinje koristiti 1200 ljudi, Crveni krst najugroženijim sugrađanima pruža i pomoć u vidu paketa hrane i paketa za ličnu higijenu, kroz rad prihvatilišta, a za tu namenu grad je izdvojio 35 miliona dinara. U MZ ,,Novo selo“ svakodnevno se podeli 94 obroka.                                    

Pored jednokratne novčane pomoći koju je prošle godine primilo oko 1300 ljudi, novčane socijalne pomoći koju je  primilo oko  2.000  pojedinaca i porodica i pomoći u vidu ogreva,  socijalna zaštita je svake godine na sve većem nivou, istakao je Ilija Đukanović, član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva.  Pored visokog stepena usluga pomoći koju grad pruža  najranjivijim grupama stanovništva, a koja se realizuje u saradnji sa Centrom za socijalni rad i  za koju je ove godine opredeljeno 9,2% više sredstava u budžetu, veoma je važno zaposliti mlade ljude, na čemu se svakodnevno predano i odgovorno radi.

Socijalna pravda se ostvaruje kroz fer raspodelu društvenih i materijalnih dobara, ostvarivanjem jednakosti, solidarnosti, uvažavanja različitosti, inkluzivnog okruženja, kao i borbom protiv siromaštva i stvaranjem jednakih šansi. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007.godine proglasila 20.februar za Svetski dan socijalne pravde.  

Ostale vesti iz ove kategorije