RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Zdravstvo

Smanjena (zlo)upotreba antibiotika

Nina Kovačević | 21. februar 2019. | 14:12 | Zdravstvo

 Smanjena (zlo)upotreba antibiotika

Na osnovu podataka Ministarstva zdravlja od 2016. godine upotreba antibiotika je smanjena za trećinu, a pozitivni rezultati  kampanje za racionalnu upotrebu  antibiotika naročito su vidiljivi u pedijatriji gde je stopa propisanih antibiotika  na 1.000 dece smanjena za 12 odsto. Lekari podsećaju da je neophodno podići svest građana o posledicama neadekvatne i nekontrolisane upotrebe antibiotika, kako bi se izbeglo javljanje rezistencije na antibiotike koja može ugroziti pojednica i društvo.

Građani koje smo zatekli u apoteci, rekli su nam da antibiotike ne koriste na svoju ruku već kada se razbole potraže pomoć lekara. Koriste antibiotike isključivo u dozama koje su im propisane, a  vode računa da terapiju ispiju do kraja.

Od uvođenja e-recepta kontrola izdatih lekova je na višem nivou što između ostalog doprinosi smanjenju neodgovarajuće upotrebe antibiotika, poručuju iz Apoteke Subotica. Farmaceuti ističu i da lekove nikako ne bi trebalo uzimati na svoju ruku već isključivo na osnovu preporeke lekara, a lekove koji iz nekog razloga  nisu upotrebljeni do kraja, treba odložiti na adekvatan način.

Lekari napominju da antibiotici ne pomažu u lečenju virusnih infekcija, već mogu delovati štetno zbog čega prekomerna upotreba antibiotika može  dovesti do antibiotske  rezistencije. Pri lečenju bakterijskih infekcija, pacijenti bi antibiotike koji su dobili na recept  trebalo da  koriste strogo prema uputstvima i da propisanu terapiju popiju do kraja uz korišćenje probiotika.

Od 2015. godine kada je dostignut maksimum propisanih antibiotika u našoj zemlji, njihova upotreba je umanjena za 32, 8 odsto zahvaljujući  kampanji Ministarstva zdravlja za racionalnu upotrebu antibiotika. Od zemlje čiji su građani koristili antibiotike kao da su bomboni, broj propisanih antibiotika se smanjuje, a posebna pažnja se posvećuje edukaciji pedijatara.

 

Ostale vesti iz ove kategorije