RADIO TELEVIZIJA SUBOTICA

RADIO TELEVIZIJA
SUBOTICA

Društvo

Saobraćaj je najveći izvor buke

Nina Kovačević | 19. april 2019. | 12:04 | Društvo

Saobraćaj je najveći izvor buke

Poslednji rezultati  merenja nivoa komunalne  buke pokazuju da je  nivo buke u našem gradu  neznatno prekoračen u tri zone merenja, a najveći izvor je saobraćaj, poručuju stručnjaci uoči Međunarodnog  dana zaštite od buke.  Osim toga, u Subotici se meri se i stepen buke koji potiče od rada tehnološke i muzičke opreme u ugostiteljskim objektima.

Nivo buke u poslednjih par godina je  u trendu stagniranja, poručio je Zoltan  Vidaković, inženjer zaštite životne sredine ZZJZ, koji je nadležan za monitoring buke u našem gradu. Prema njegovim rečima, različita  merna mesta u koje spadaju centar grada, Aleksandrovo, Palić, Mali Bajmok i Čantavir imaju različite dozvoljene nivoe komunalne buke i taj opseg je drugačiji tokom dnevnih i noćnih intervala.

Tokom godine inspekcija u gradu obavi 12 redovnih kontrola buke iz ugostiteljskih objekata u noćnim satima od 22h do 2h ujutru, a do sada su urađene dve.  Ukoliko se merenjem  utvrdi da je došlo do prekoračenja dozovoljenog  nivoa , podnose se prekršajne prijave, napominje Suzana Dulić, inspektorka zaštite životne sredine Gradske uprave.

Buka je svaka zvučna pojava koja remeti normalan rad i odmor čoveka, podsetio je dr  Marko Sente otorinolaringolog, dodajući da osim što oštećuje slušni aparat, buka nepovoljno utiče na rad srca, štitne žlezde, nervni sistem i može izazvati depresiju.  Buka koja prelazi nivo od 60 db može izazvati akutna oštećenja, a ukoliko je izloženost dugotrajna ili  jačina zvuka prelazi 80db  može doći do trajnog oštećenja i gubitka sluha.

Građani  uglavnom prijave zbog buke češće podnose od proleća do jeseni,prošle godine su podneli 62, a ove 11 zbog čega iz Inspekcije za zaštitu životne sredine u narednom periodu očekuju porast prijava.

Ostale vesti iz ove kategorije